Gäddlyckan

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 2 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 79 i inventeringen. Torpets namn: Gäddlyckan (AnnaKaris) Tillhört gården: Bro Torpets art: Backstuga Siste brukare av torpet: Änkan Anna Catarina Jonsdotter född 1829 i Stora Åby. Barn: Dottern Anna Stina Elisabet född 1870 i Stora Åby. Åkte till Amerika 1897. Anna Stinas O.Ä. son Oscar Erik född 1885 i Stora Åby. Husen finns inte kvar. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 6 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Bröderna Yngve och Magnus Karlsson Bro. Kommentar i övrigt: Familj en kom från J ämstad 1880. Anna Catarina flyttar till Rök 9/11 1900. Mannen J .P. Danielsson död 1875. Källor: Husförhörslängder, Skifteshandh'ngar, Ortsbefolkning. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel. Med början är 1992 Bestående av: Harry Ström, Hans och BrittMarie Rydberg, Hans Wigren, Siri Nilsson, Sture Johansson, Berit Fransson, Ingmar Karlsson. Videofilm nr: 5 Skyltbeskrivning 79. Bro Torpet Gäddlyckan Bro ägor. Sist boende Änkan Anna Catarina Jansdotter född 1829. Hon flyttar till Rök 1900. Sid 2 av 2 ;ha i _ . " :'_. _ _ _ _._ ' __Er I I a". TE ...I 2: 5:_ _ I .. .__. F I.. " ...r.II 5 _. . 1. Backsfrü __ :__. J_ a I i:) .J = . I' FFK?” . " ' _ . .f x u ._ ' _I . ... __ . : ':__ _ : __ . .I I. I I, .. i; T __ri _ ______ "_3 ' . ._:STJenñâ_ _3..m.S.t9.I:g_.:;w k 2.___ _› .. I" _ . I _.' _HHl ._____ IE. i? MF: _hd_ I.. "åämlrikabêckää '. _ f, ___. .' I_ P_ .II .I '. _ .. ... Z _ I I. L. '. '_ I: _ ;I : . axl.lira