Trehörna 1:1 (Klockefällan)

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING \ \\ \ \ \\ Socken TREHÖRNA \\ Konunun ödeshög <$Wç \ \ Fastighetsbeteckning TRHMRNAlzl \ \ Gatunummer \\ Benämning IUockefäHan \ Fastighetsägare Behmska stHäelsen Inventeringsdatum 1980J0.28. Mio* Inventerare JohmuHögmnst Agggâ Negativ nr T 06H718 218 ED BESKRIVNING H 1,: A! Torpstuga av timmer som klätts med Faluröd locklistpanel. Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel åt sydväst och tre kuplga cementpannor åt nordost. Vltputsad skorsten, slät putsad grund B. Dass. Faluröd brädpanel under pulpettak belagt med tre kupigt tegel C. Ladugård av falurött friliggande timmer och brädpanel under sadeltak belagt med stickor D. Brunn Datering Ca1890 Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Kulturhistoriskt Värde \Hsstintmmse *a /W Ödeshög kommun Trehörna socken Trehörna 1:1 Klockefällan Neg. nr. T 06:17 Torpet från NV Neg. nr. T 06:18 F.d ladugården från NO Foto Johan Högquist 1980