Trehörna 1:47

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Trdñrna Kommun Ödeshög Fastighetsbeteckning 'Tnáwrna1247 Gatunummer _ Benämning Ålamkmen Fastighetsägare Ödeshögslammmn Inventeringsdatum 19801107 S Inventerare mr Jünnlwgmnet Negativ nr T11H4r15 E553 BESKRIVNING a) Stuga Faluröd, timrad stuga i en Våning med vind. Sadeltak belagt med trekupiga cementpannor. Utbygge åt Väster. Vita tvåluftsfönster med spröjs. Pågjuten grund. b) Undantagsstugg Fallfärdig undantagsstuga med ryggås. c.) Bod ' Bod, uthus i faluröd brädpanel under sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. d) Bass Dass i faluröd locklistpanel under pulpettak. e) Jordkällare Datering ca.1880 Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Kulturhistoriskt värde a 13 Ödeshögs kommun Trehörna socken Trehörna 1:47 Ãlabäcken / W, h › 1 geg. nr. T 11:15 Alabäcken från 80 Neg. nr. T 11:14 Jordkällare från NO Foto Johan Högquist 1980