Trehörna 1:55

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken TTehörna Kommun Ödeshög ® Fastighetsbeteckning 'Trdkmnal:55 Gatunummer _ ® Benämning _ Fastighetsägare Ödmüñgs kmmnm Inventeringsdatum 198041_07 Inventerare ni Johanöggust Negativ nr T11H8 BESKRIVNING a) Torpstuga Liten torpstuga (troligen flyttad) i grått liggande timmer. Naturstens grund som förstärkta med cement och plintar. Sadeltak belagt med tre kupiga cementpannor. Vita tvåluftsfönster med spröjs. (5 rutor/luft nere, 2 rutor/luft uppe) Profilerade fönsteröverstycken. Brun ingångsdörr med överljus. b) Dess Bass i grå brädpanel under pulpettak. Datering Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Kulturhistoriskt värde a fd Ödeshögs kommun Trehörna socken Stuga i Trehörna Neg. nr. T 11:18 Stugan från SO Foto Johan Högquist 1980