Bro Tåken

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 2 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 85 i inventeringen. Torpets namn: Tåken Tillhört gården: Bro Torpets art: Backstuga Siste brukare av torpet: Hans Jansson född 13/9 1793 iOStora Åby. Hustrun Maja Stina född J ohansdotter 25/6 1794 i Stora Aby. De kom till stugan 1861. Husen finns inte kvar Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 8 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Bröderna Yngve och Magnus Karlsson Kommentar i övrigt: I husförhörslångden har prästen antecknat att Hans var blind och fattig och om Maja läser man att hon var ofårdig Och utfattig. Han dör 6/1 1871, 78 år och23/5 1888 dör änkan MajaStina 94 år. Efter 1888 finns ingen antecknig om Tåken. 18441860 bodde i Tåken Johannes Persson född 1770 död 1846. Hustrun Lena Nilsdotter född 1789. Dottern Maj aStina 1825. (Tog ut lysning 1842) Sonen Gustaf Johansson född 1819. Lena och Gustaf år antecknade som lösdrivare. 1846 dömdes Lena för stöld till 21 dagar på vatten och bröd samt kyrkoplikt i Stora Åby. Samma år dömdes Gustaf för stöld till 18 dagar på vatten och bröd samt kyrkoplikt i Stora Åby. Lena och Gustaf utflyttar omkring 1860. Källor: Husförhörslångder, Skifteshandh'ngar, Ortsbefolkning. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel. Med början är 1992 Bestående av: Harry Ström, Hans och BrittMarie Rydberg, Rune Sandberg, Hans Wigren, Siri Nilsson, Sture Johansson, Berit Fransson, Ingmar Karlsson. Videofilm nr: 5 Skyltbeskrivning 85. Bro Backstugan Tåken Bro ägor. Sist boende Hans Jansson född 1793 död 1871. OHH Maja Stina Johansdotter född 1794 död 1888. Sid 2 av 2 §5' 1. Back'sfrá .a\.i 150.4. “_ .. ' :__ __ ' _ I I. I I ' ' I_ ' ' ...r _ _ . . _ . ____{ ..... _____:__: .... _.__. _ I__ _. _ ____ I .Inn :12. ...Ill I_ iJüLLETÅLÃQ FG "'h' " “ 'f f hl.. "åämlrikabêckää .5 _ f, :_. ;i;. rann' .. .i I_ 1 I ." _." 'I kan qiy ii. I 'I I' 'ä r .I_F'Jl ' I än. I'll" E: i__.""'\... _: _ __