Tuna Grenadjärtorp 23 2 Sidor

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 2 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 23 i inventeringen. Torpets namn: Tuna grenadjärstorp nr: 32 Tillhört gården: Tuna Torpets art: Grenadjärtorp Ombergs kompani Siste brukare av torpet: Livgrenadjären Carl August Frisk född 185601j06 i Svanshals. Hustru Sofia född Johannesdotter 18480503 i Odeshög Husen finns inte kvar. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 2 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Birger Johansson Kommentar i övrigt: Carl August antogs som knekt för Tuna 1877 och genomgick rekrytskolan i Karlskrona 1878. År 1894 överfördes han till Vadstena kompani och fick nr 132. Carl August fick avsked 1902 och flyttade till Västra Tollstad 16 nov. Barn: Elin Cecilia född 1878. Eda Elisabeth född 1881. Anna Frenanda född 1883. Eugenia Viktoria född 1887. Sigrid Miranda född 1891. Carl Otto Sigfrid född 1893, död 1894. Källor: Husförhörslängder, Skifteshandlingar, Ortsbefolkning. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel. Med början är 1992 Bestående av: David Karlsson, Harry Ström, Hans Rydberg, Sture Johansson, Hans Wigren, Berit Fransson, Gunnar Jakobsson, Ingmar & Eva Utter, Bertil Olofsson, Birger Johansson, Uno Lingmark, Allan Karlsson, Birgit Rydberg, Kim Sörensen Danmark, Syskonen Dagmar, Gun, och Tore från Ade1öV. Videoband nr 2 Skyltbeskrivning 23. Tuna Grenadjärtorpet för Tuna. Bebott till 1902 av Livgrenadjären nr:32 Carl August Frisk OHH Sofia Johan nesdotter. Sid 2 av 2 Klä... :I 'HI|.||HJef " R i _ .1 I. 5:" .I" .. ||_||*||I| \. i'| .Ju