Broby Västergård 1:7

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

ÖSTERGÖTLANDS LÄNSIVIUSEUlVl BEBYGGELSEINVENTERlNG l ÖSTERGÖTLAND 875 áüñwlñwl6919 lnventerare Marie Hagsten 1987.11.11 annr Ekon. kart. blad nr Koord Socken/Församl Västra Tollstad Bilagor Kommun _ _ “ Ort Odeshog Ritningar, arkivalier, litteratur Fastighetsbeteckn " Broby Vastergård 1:7 Häradskarta Ameü Gårdsnamn o.d, Muntl. uppgifter Ägare Större undersökn. önskvärd Anläggn. tid. funktion soldattorp Anläggn. nuv. funktion Hüs Funktion Vän Stomme Grund Fasad, Tak, Fönster Byggn. år Ombyggn Kult. ' mtrl, färg mtrl, färg var . * l bostadshus ll/2 timmer sten faluröd locklist sadeltak rött gröna tvålufts 180060 panel vita knutar trekupigt tegel fönster spröjs ”Å omfattningar sex rutor ' 2 förråd l trä ” talurött stående sadeltak rött ;L plank enkupigt tegel * l Grönmålad tvådelad dörr med glasad överdel Situationsplan, tomtkarta \ .2.5 AB Dslgma Cn'vespnndemen