Tåkerns jakt-och fiskevårdsförening

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Lantbrukama SvenErik Eriksson, sekreterare, Sture Tunemar, ordforande, och, Lars Larsson, vid Tåke'rns jakt och fiskevårdsförenings årsmöte. Tåkems jakt ooh fis'ke vårdsförenång fortsätter i <Tåkerns jakt och fiskevåndsföre Tåkern men detta _'. har kommit *i het. Från några medlemmar sades att? ning hade på tisdagen årsmöte rpâ' skymundan framkom vid årsmötet.'förenzin›gen inte har någon stöme mis' Vadstena klosters gäsnhem. Till nyf Det .har inte sålts några fiskekort se sion att fyilslá utan ,att man borde. ordförande vashdes 'lantbrukare Sture dan 1965 tilll *någon utomstående; Detlsondera terrängen Ett fÖYSI'ag ?är att' Tunremary instad, Rogsltöwsa. Vidare. är dock bra fiske' [i sjön* med bl a föreningen skalle uppgå i 'Tåkm\ invavldes Inge Juberg, SveinErik stora mängder gädda. regleringsföretag. Det beslutades doclg Enirks'son och Jan Malmström med Det diskuterades vidare vid .mötet att 'föreningen skald fortsättasdn verkn suxppleanten Gösta Andersson ›i siy om :föreningen skulle träda i likvida samhet som tidigare_ Föreningens relsen, Revisorer blev Wenzel Rosén den .eller fortsätta med sin verksam lekonomi badlamerar på 1 300kr. och SvenErik Sunnerud med supp owo Icanlen Gustav Rosén. Det 'har tidigare sålts fiskekorl i