Uppsala, Söränga 257

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 2 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 257 i inventeringen. Torpets namn: Söränga Tillhört gården: Uppsala Torpets art: Torp Siste brukare av torpet: Torparen Anders Magnus Johansson född 9/2 1828 i Adelöv. Hans hustru Anna Charlotta Rydin född 14/6 1831 i Frinnaryd. 3 barn. Husen finns kvar och används som: Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 3 Torpets plats i terrängen har återfunnits. 450 meter sydost Blixhult, vid Vägen mot Bj örnseryd. Markens nuvarande ägare: Bengt Karlsson Uppsala Kommentar i övrigt: Familj en kom 1870 från Ermundeby och flyttar till Odeshög 1872. Efter 1872 bebor, arbetaren Carl Johan Danielsson född 1821 torpet men synes ej ha brukat jorden enligt husförhörslängden. Källor: Husförhörslängder, Skifteshandlingar, Ortsbefolkning. Ove Björn Blixhult Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel. Med början är 1992 Bestående av: Harry Ström, Hans och BrittMarie Rydberg, Sture Johansson, Hans Wigren, Berit Fransson, Ingmar Utter, Gunnar Jakobsson, Ingrid Karlsson. Videoband nr 15 Skyltbeskrivning 257. Uppsala Torpet Söränga Uppsala ägor. Siste brukaren av torpet. 1870 72 Anders Johansson född 1828. OHH. Anna Rydin född 1831. De flyttar till Ödeshög 1872. 3 barn. Sid 2 av 2