Uppsala grenadjärtorp

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 2 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 31 i inventeringen. Torpets namn: Grenadj ärtorp Uppsala Tillhört gården: Uppsala Torpets art: Grenadj ärtorp Nr 102 Vadstena kompani Siste brukare av torpet: Alvar Karlsson och Ingrid Karlsson Husen finns kvar och används som: Bostad för Ingrid Karlsson Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 1 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Ingrid Karlsson Kommentar i övrigt: Siste Iivgrenadj ären nr: 102 Carl Fredrik Qvist Född 17/3 1876 i Lomaryd. Han anställdes som knekt för uppsala 1895. Han får avsked 14/3 1908 och flyttar till Boet. Under tiden som knekt för Uppsala är Qvist ogift. Han gifter sig 26/6 1912 med Märta Elisabet född Carlsson 13/2 i Marbäck, Jönköpings län. Hon är då piga i Svembs Bosgård. Källor: Husförhörslängder, Skifteshandlingar, Ortsbefolkning. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel. Med början är 1992 Bestående av: Harry Ström, Hans och BrittMarie Rydberg, Sture Johansson, Hans Wigren, Berit Fransson, Ingmar Utter, Gunnar Jakobsson, Ingrid Karlsson. Videoband nr 2 Skyltbeskrivning 31. Uppsala Uppsala grenadjärtorp. Siste Iivgrenadjären nr:102 Karl Fredrik Qvist född 1876.. Anställd 1895. Avsked 1908. Sid 2 av 2