Ang Kyrkomiljöer i Ödeshögs kommun - Heda

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Kyrkomiljöer i Ödeshögs kommun Heda I miljön ingår förutom kyrkan och den gamla komminister gården (numera hembygdsgård) sydväst om kyrkan två fd skolhus varav ett är en sk "slöjdvilla". Längre österut ligger fd lärarebostad och fd ålderdomshem. Två gårdar finns i byn. I norr ligger "Hedagården" och i söder lönebostället. För övrigt består bebyggelsen av bo stadshus uppförda under 1910talet och, framför allt, vid tiden omkring 1930. Väster om vägen mitt emot lönebostället är två villor un der uppförande. Väster om dessa nybyggen ligger ett forn lämningsområde bestående av 3 gravhögar och ett gravfält innehållande 7 mindre stensättningar (fornlämning nr 10 och 11 i fornlämningsregistret). Heda kyrkbys dominanta och därmed känsliga läge i landska pet gör det svårt att tillåta nybyggnation. De känsligaste områdena är området söder och sydost om kyrkan, området norr om "Hedagården" samt fornlämningsområdet i väster. *' \° / z : a / ”5 v; o V' X *Mgciagardeüwu *' m I” m *1 ,M nu? »IA/7??? ”M w*'«...;.*.';g'«?,ur 2 'MEDA wmvs WHEN/37) I; (3 irer v; 1 "1 viemuvch mumÄML leda sockân Bada kyrkby Neg nr ÖKM 14208 Miljö från 3 Gde kommun Heda socken Eeda kyrkby Neg nr ÖKM 14:13 Mil 35 från V Foto: Johan Högquist 1979