Utvandrare på 1890-talet

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

U t v a n d r a r e p ä 1 8 9 O t a 1 e t. Carl' Alfred Hedlander, född 1871, son till _Petter Emanuelsson Rask, lärde yrket av sin fader och utbildade sig sedan som till skärare i Stockholm. Vid 25 års ålder utvandrade han och mottogs i New York av en bekant vid namn Joseph Carlsson. Först bosatte han sig i Brooklyn, men fick senare anställning som tillskärare hos en engelsman, som innehade skrädderirörelse i nedre Manhattan. Senare övertog han denna affär i kompanjonskap med en annan svensk från Svanshals vid namn Svanberg. I många år drev de denna rörel se såsom ett första klassens skrädderi. Han gifte sig, skaffade sig en stor, trevlig villa ooh båda makarna lever ännu och bor i White Plains, adress 100 Alexandra Aveny. Han är nu 85 år och har lämnat sin affär. Under sommaren 1915 reste han över till Sverige för rekreation och återvann sin hälsa genom friluftsliv och fiske på Visingsö, där familjen hyrde en stuga över sommaren. Han har alltjämt sitt gamla fäderhem i kärt minne, och han önskade stugan skulle "Pre serveras till Hembygdshus". Hedlander är mycket god vän med Oberg i Cromwell och vistades där förr om somrarna på sin semester. Då"törnade" Oberg honom med sig ut på långa bilturer genom det vackra Connecticut, eller bodde de i familjen Obergs sommarställe i Saybrook vid Atlantkus ten. 3 6,94% zL/GOÅ/Q/Vâ'á? //6 an* grav/Pâ' '<2 Lim/Väg? 77 Z Dee/:Dj HFFFÃE //V'ew a ;24er ›40/0, áá///Hç ?077 ,der/raw Qaçaá/ 4