Brodderyd 1:4 Ryttaretorpet - Torp nr 100

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

BRODDERYD 20080922 Brodderyd + Kanikenäs + Lilla Måstugan, St Åby + Sik, Heda Torp nr 100 Fastighetsbet. 1 :4 Torpet finns utmärkt på karta frän storskifte upp_r_ättad 1826. Kartan ingår i akt 05ODJ96, bland Historiska kartor hos anäteriedtrw Torpet finns utmärkt pä Häradsekonomisk karta Trehörna J1124419 från 186877, m_arkerat_meg_ STP. År 1921 avsöndras torpet frän stamfastig heten o_çh Brodderyd 1:4 bildas, allt enligt akt 05ODJAVS3 hos Iantmäteriet. Agare: Birger Fredriksson, Jettingwsatad, Heda. un.) vr _.um Soldattorp nr 113 Ryttaretorpet Torpet finns utmärkt pä Fritidskarta ÖSK från år 1997. Utdrag frän Lantmäteriets terrängkarta SE 80 HJO från 2002. Torpet utmärkt med nummer och markering. :433 M34 1435 545 _|_. ü . ' _"_ D : J. / J ''.' ; . _. :kf 315.. . : 5_1' “II I . . _ .' .. ;Gröñiimd 3", arisaii i' i ' ' i .' iäggnmg GPS koordinater: RT 90 (RH2000) X = 6454510 Y = 1433601 SWEREF 99 TM N = 6452048 E = 480942 SWEREF 99 1500 N = 6454630 E = 130934 Torpskylt har satts upp av tidigare torpin ventering. 20080505. Besök vid torpet och nedan iId tos. År 1703 1709 32 1733 36 1738 60 1760 81 1782 90 1790 1810 1807 30 1831 56 1856 89 1889 1900 1895 97 1897 1906 Erland Jönsson Lars Brodd Johan Hedberg Anders Broddman Anders Broddman Petter Råback Petter Paroll Olof Brodd Maria Jonsdotter Johannes Anders Johanna Samuel Brita Nilsdotter Petter Jonsson Cesar Catharina Jonsdotter Carl Peter Stina Lotta Johannes Maja Christina Anders Peter Carolina Carl Johan Ragnar Maja Stina Olofsdotter Christina Hedvig Maria Charlotte Matilda Gustaf Johansson Norr, livgr Johanna Sofia Olofsdotter Johanna Vig Isak Vilhelm Karl Edvard Eda Josefina Erik Teodor Gustaf Herman Uno Magnus Lord, livgr Hulda Mathilda Lindbom Anna Mathilda Alma Maria Bror Karl Henning Artur Rosina Ellen Elisabeth Frans Edvard Brodell, livgr Frans Arvid Karlsson Brodell, livgr Sofia Vilhelmina Edgar Karl Bernhard, adopt Erik Harald 1684 1710 1717 1735 1 748 17701 207 17931 01 6 179601 25 1798081 8 1801 0202 1761 18050829 17780715 17780928 18041217 18081108 18120712 18160107 18190102 18211112 18051 023 18041 003 18331 1 07 18361 01 5 184101 1 9 18451003 18371 209 1834041 6 18460705 18781 21 9 1881 0321 1883051 9 1885051 8 18880421 18670819 18670709 189001 03 1891 0921 18930921 18961 1 02 1898061 7 18740208 18780830 1865051 6 18901 01 6 19000625 1 732 184004 1 7 180302 1 6 1831 0719 18050829 183001 1 8 18370420 18261 203 18700731 18570423 18750608 18880223 18880304 18880513 18950228 flyttar till 93 Åby Präst gård 0= 0: 0= 0: 0= l:inderås 0 St Aby St Aby O Svanshals O=O=O=O=O=O=QO= 0000 3,. 0' < Heda Malexander 00000 Lövstad Rök Rimbo Heda 1905 09 1924 29 Axel Patrik Karlsson Ida Sofia Lindahl Torborg Maria Anna Linnea Sara Margareta Karl Gustaf John Folke Alfred Gunnar Malm, smidesarb Beda Maria Gustafsson Aron Dennis, hennes Karl Erik Gunnar Gösta Ragnar Torsten Gunnar 18721 21 4 18741 225 18981 006 19001 1 26 1903071 9 19060308 1909031 1 18940921 1903021 7 19220425 19240429 19250808 19270324 ö §äby O Heda \_( ToIIstad Q 0 Ö Rök Rök Bök <9 0