Vallby Norrgård 6:3

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

QEBYGGELSEINVENIERING r ÖSTERGÖTLAND OSTERGOTLANDS LANSMUSEUM |nventerare Film nu8 ?å 5199m2§m32 Marie Hagsten 'nwntdm 1987.11.12 Ekon, kart b|ad nr Koord Socken/Församl Heda Bilagor Kommun Ort Ödeshögs Ritningar, arkivalier, litteratur Fastighetsbeteckn V ll " : Svensk bebyggelse del V 8 by Norrqard 6 3 Adress Skifteskarta 1857 Gärdsnamn o.d. Muntlr uppgifter Ägare Större undersökn. önskvärd Anläggnt tid. funktion Anläggn. nuv. funktion HUS Funktion Vän Stomme Grund Fasad, Tak, Fönster Byggn. år Ombyggn Kult. mtrl, färg mtrl, färg hist. värd 1 mangårds 11/2 timmer sten gulvitmålad lock brutet tak svart bruna tvåluFtSlB5D6O Ä! byggnad listpanel vita knutar korrugerad plåt fönster I t omfattningar fronte* spis Vitmålad lövsågad veranda. Profilerade fönsteröverstycken med konsaler l frontespisen 2 uthus med 11/2 timmer sten falurött liggande sadeltak korru vita tvåluftstlBBO19OO garage timmer vita knutar gerad plåt spröjs omfattningar 3 ladugård " " " " sadeltak grön 185070 _. plåt rodmålad plåt /' BWWAM /IM M (ia/»Wi ,W M M» M magra/Marco: ?k 0 b Maryam tårna Situationsplan, tomtkarta ,_67__ü Miljösammanhang, gårdsmiljö, trädgård :::::' grusad plan Den gångar, Fruktträd? ,I häck mot vägen, rabatter. , 5:1 9). r...] m 3 ,e V AB Östgöta Currespondenren Wääågür '52_