Vallby Skattegård 1:7

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

lnventerare Marie Hagsten låEBYGGELSEINVENTHERlNG I ÖSTERGÖTLAND OSTERGOTLANDS LANSMUSEUM 87§ âaämümñ Invent. dat . . Film nr Ekon. kan. blad nr Koord Socken/Församl Heda Bilagor Kommun Ort Ödeshög Ritningar, arkivalier, litteratur Fastighetsbeteckn Vallby Skattegård 1:7 Adress Gårdsnamn o.d. Muntl. uppgifter Ägare Större undersökn. önskvärd Anläggn. tidt funktion Anläggn. nuv, funktion Hüs Funktion Vän Stomme Grund Fasad] Tak, Fönster Byggn. år Ombyggn Kult. mtrl, färg mtrl, färg histt värd 1 mangårds 11/2 trä sten gult tegel sadeltak ?5913 bruna tvåluftx ;957 f_ byggnad tvåkupigt tegel . s Gården ligger kvar Pa ?kmlk glo mi'eh. 2 magasin " timmer " falurött liggande sadeltak plåt 190010 , 2; tiñl vita knutar omfattningar 3 traktor_ " " " faluröd stående pulpettak 1700 tal 1957 il garage plank vita knutar plåt omfattningar Harvaritgamhamangårdsbyggnaden 4 brygghus 1 " " falurött stående sadeltak plåt vita spröjsade 185070 ;L plad<vitalqmtar fanater omfattningar a 5 ladugård 11/2 " " falurött liggande sadeltak eternit " 1878 ;1 timme: vita knutar omfattningar 6 traktor_ faluröd locklist 1940 g: garage pwml Situationsplan, tomtk WW (Mg/b MV 0 ?ämm/;m M v AB Ostgola Corrssnandenlen Miljösammanhang, gårdsmiljö, trädgård grusade gångar, fruktträd, trädgårdaland, WW SMW /7