Vardagsmat i Dagsmosse

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

' ,en . ' .H I I I 4' ' MWg? . 'i fw. . .f . .u' .,r! _d e* .V ' _ . . . _ \ ' \. 'Ndé'c J K'arxaam'barapaç'eñ liten gpqç'q, aå höll man ännu pdat't'odlg'i Dagçmáaaa, _ \ .\ _ ' ' och. 'ofta blev välskörden knäpp; men' Tdkemq ;tränar \ ;stängt rikligtzw'mzçxds'ap fisk och_ ändar. _ ' : .Om våren 'kunds'th (mrbig. pdistifaná'sá'z och fånga' gästqu med Metan.. bara uuden. _ ' 393 ?ahah.31.9 W379 vid. .magi5:133 pd Mpka beten, .m deke't faktiskt tfättmdnapd fiskdieten. '_ . . Om. vintern ;nedlagt Hela: fulla_ öppñøáakar, _ _rtr'ár=_tränyd_es gäddor; .göäajcg _abäønjar "och Iakdh En kast.av risk oqh' 'jaget ;är'ej am'ádi'g'dlgp _ .till uarda'yá': m ' Matti: Karl' 'Mn ”Mugiapéáalwf \ a