Grenadjärtorp

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 2 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 83 i inventeringen. Torpets namn: Grenadj ärtorp Tillhört gården: Bro Torpets art: Grenadj ärtorp Nr: 45 vid Ombergs kompani Siste brukare av torpet: Livgrenadj aren Johan Rehn född 1853 i Ödeshög. Hustrun Carolina född Persdotter 1850 i Stora Åby. Bam: Helga Rosina född 1877. Selma född 1878. Carl Johan Född 1880 död 1891. Axel född 1882. Anna Maria född 1884. Oscar född 1886. Erik född 1888. Frans född 1891. Husen finns kvar och används som: Fritidsbostad Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 2 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Rosén Kommentar i övrigt: Johan Rehn antogs som knekt för Bro 1874 och gick på timmermansskolan 1878. Han tar avsked 14/4 1904 efter 30 års tjänst och familjen flyttar 1905 till ett torp på Hällemons allmänning. Dottern Selma född 1878 gifter sig med skräddaren Axel Emil Johansson född 1876. De övertar torpet efter det att Johan Rehn flyttat. Källor: Husförhörslångder, Skifteshandlingar, Ortsbefolkning. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel. Med början är 1992 Bestående av: Harry Ström, Hans Rydberg, Rune Sandberg, Hans Wigren, Siri Nilsson, Sture Johansson, Berit Fransson, Ingmar Karlsson. Videofilm nr: 5 Skyltbeskrivning 83. Bro Bro Grenadjärtorp Siste Iivgrenadjären Johan Rehn född 1853 Antogs som knekt 1874. Avsked 1904. Hustrun Carolina Persdotter född 1850. De flyttar till Hällemon 1905. Sid 2 av 2 .» e a., mm _ '_=___ 1.: .rfhu: i! .I_ ' ___. ,' I_.. II_ LiliJ. .i ull r'x I.. ...I:. 'h' . _w_ I _ . I_ I f '§5' 1. Back'sfrá # '5 r.. il_ .m5 'ha' __ ' i ._ _. __FifJemåiimåigg_k ägah, ;JGLLSWJQ FG .. I; .'flhll' I nME. MF: _hd_ I.. "åämlrikabêckää Miu.f ' I II| ' ..'" '.I 521355 ' .' I_ P_ .II .I '. _ ..