Väderkvarnen i Stora Broby

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

vadorkvarnen i Stora Broby. Ingeñ kan väl säga att väderkvarnarna sätter sin prägel på landskans bilden i Östergötland som t. ex. på öland. Av áe fyra som finns står en ilepuna och den är flyttad från Heda en gång 1 tiden. I Söderköping finns det en på den så kallade gilleakullen, också den flyttad. från Gryt. I Skenninge har man länge haft en vädgrkvarnsbacke men ingen kvarn. åen saken avhjälptes häromåret genom att man för dyra pengar flyttade on mölla från_Ö1and. ? Den enda av Östergötlands fyra väderkvarnar; som står kvar på Sin ur oprongliga nlata är den i Stora Broby. Den uppfördes 1897 av en byggmästare áaun och kostade då ?70 kr. enligt bevarade handlingar. Den var i bruk ämda till början av 1950talet, då man malde på den för gåzätnaseget be hov, om det blåste förståss, och det gör det oftast i Brobytrakten. För några år sedan var oen rätt förfallen men genom anolag från kultur hämnden fick den nya vingar. Ytterligare anslag,frân bl. a. Lions i Ödeshög kommer att möjliggöra ytterligare renoVering av bl. a. tak och väggar, ' Förfrågningar har gjorts från andra håll'om att_få köpa kvarnen för flytthing. Familjen Albrektsaon, somäger Stora Proby, är mycket glada over den prydnad som kvarnen utgör för gårdeniüchnääljor den inte för åengar, säger dom. Paul Karlsson