Skolgatan 11

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING ing V ?(13 Gatunummer Eknlgatma M Benämning Fastighetsägare . Inventeringsdatum 79waåmli Inventerare nr ' i›01 Negativ nr BESKRIVNING M 3 av a 3317:7 › Datering Ombyggnad Trädgård (lå3:53 :GE: fixixmtim Övriga uppgifter Kulturhistoriskt Värde ñüg än Vaktaran 16 Skmlgatan 11 fata:M,Wikdahl,197âg Bostadshu5 frnâvg