Västantorp Skräddartorpet 1 ny karta

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 2 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 1 i inventeringen. Torpets namn: Skräddaretorpet Tillhört gården: Västantorp Torpets art: Backstuga Torpet Friköptes år: 1914. Siste brukare av torpet: Anders Johansson född 18390826 i Kyrkefalla, Lilla Orrebo. hustru Joseñna Jonsdotter född 18420704 i Stora Aby, Björnseryd ägor. Husen finns inte kvar. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 4 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Bröderna Axelsson, Västantorp. Kommentar i övrigt: Hugo Jonsson, Västantorp, berättar. Källor: Husförhörslängder, Skifteshandlingar, Ortsbefolkning. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel. Med början är 1992 Bestående av: Harry Ström, Hans Rydberg, Sture Johansson, Hans Wigren, Berit Fransson, Hugo Jonsson, Holger Jonsson, Hans Jonsson, Verner Fransson, Erik Gustavsson, Ingmar Utter, Uno Lingrnark, P.O. Lindelöv. Videoband nr 1 Skyltbeskrivning 1. Västantorp Skräddaretorpet Bebott till 1914 av Anders Johansson OHH Josefina Jonsdotter. \ ..._=__________=_ ”Miri Sid 2 av 3. pet . 'äddaretor .55_ :rasen H_ _ Sjänäärå