Västra Tollstad Kyrka och Helga Källor

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Wästm Tolstad Helga källor På i “maya . MW? 445m» ?4 Låt ;av ,af/ag; dm., ,. ,x i ; f i » Å. ”i “2 i Brenners teckning År 1783 utdömdes den gamla kyrkan. Den var förfallen och för liten (13.36 m lång och 5.64 m bred) Sommaren 1839 beslutade församlingen att bygga ny kyrka och 1841 raserades den gamla, dock icke tornet. Två år senare togs den nya kyrkan i bruk. På vandringen från Vadstena till Wästra Tollstad gick Brenner över Omberg och ritade då av Helga källor, som numera kallas Hälle källor. 64