Vättersborg 1:2

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken TREHÖRNA Konunun Ödeshög Fastighetsbeteckning Väieräxmg 1:2 Gatunummer Benämning Vättersborg Fastighetsägare Lysings HärmksAllmávüngsdelägare Inventeringsdatum _19m119.20. Inventerare JohanEHMquist Negativ nr T 02:2627,3031,33 BESKRIVNING a) Bostadshus i 1 % plan under sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Timmerstemme klädd med Faluröd loeklistpanel. Vita tvåluftsfönster med spröjs. Grå, slätputsad stengrund. Ut bygge åt öster för badrum. Veranda åt väster. b) Ladugård i faluröd locklist och brädpanel under sadeltak belagt med takstickor. e) Vedbod/hönshus i timmer klätt med faluröd locklistpanel. Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Garage utbyggt på norra långsidan. itäâa I L Årea Lil:w I b _N:::::T“"__\\=._i. mot __&N&\\““\H:T*§ L Sandkulla Datering :U ea1900,b) ca1900 Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Kulturhistoriskt värde q få Ödeshög kommun Trehörna socken Vättersborg 1:2 Vättersborg Neg. nr. T 02:51 Vättersborg i miljön från 8 Neg. nr. T 02:26 Bostadshuset från NV Foto Johan Högquist 1980 Vättersborg Neg. nr. T 02:27 Bostadshuset från SO Neg. nr. T 02:50 Ladugården från SV Foto Johan Högquist 1980 Vättersborg Neg. nr. T 02:55 Uthus från SV Foto Johan Högquist 1980