Bråmålen 1:2

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING / /t43 ?§0 Socken TREHURNA Kommun Ödeshögs kommun Fastighetsbeteckning Bråmålen 1:2 Gatunummer Benämning Hansarp Fastighetsägare Inventeringsdatum 71980.10.29. Inventerare Johan Högquist Negativ nr T 07:03 BESKRIVNING a) Timrad torpstuga i en våning och vind under sadeltak ““““” belagt med trekupigt tegel. Faluröd locklistpanel på gråputsad stengrund. Vita tvåluftsfönster med spröjs Veranda åt söder. b) Uthus av Faluröd brädpanel under sadeltak belagt med grön, korrugerad plåt. C) Vedbod, dass av Faluröd brädpanel under pulpettak be lagt med grön, korrugerad plåt. d) Jordkällare Datering a) 1800talets slut Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Kulturhistoriskt värde Q få Ödeshögs kommun Trehörna socken Bråmålen 131 Hansarp Neg. nr. T 07:05 Torpet från 30 Foto Johan Högquist 1980