Åby Fyrbondegård 1:14

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

manmm Marie Hagsten QEBYGGELSEINVENTHERING [ÖSTERGÖTLAND OSTERGOTLANDS LANSMUSEUM lmwtüt HB7H17 Mmmg7§ aggwggmg? Ekan. kart. blad nr Koord Socken/Församl . ' Odeshög Bilagor Kommun Ort Odeshög Ritningar, arkivalier, litteratur Fastighetsbeteckn Åby Fyrbondegård 1:14 Adress Häradskarta Gårdsnamn o4d. Fridhem Munti. uppgifter Ägare Större undersökn. Önskvärd Anläggn. tid. funktion F d torp Anläggn. nuv. funktion 'r Hüs Funktion Vän Stdrnme Grund Fasad, Tak, Fönster Byggn. år Ombyggn Kult ' mtrl, färg mtrl, färg hist. värd. 1 bostad 1% timmer sten grå eternitplattor sadeltak, rött bruna, 2 lufts 184080 1956 i: 2 kup tegel 2 ladugård 1 timmmer sten falurött liggande " vita, 2 lufts Situationspkan, tomtkarta timmer, vita knut.0m fattningar AE Osrgnra Cnrmsnnndenren spröjsade Miljösammanhang, gårdsmiljö, trädgård Staket, stora lövträd, Fruktträd