Åby Fyrbondegård 1:5

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

låEBYGGlêLSElNVENTHERlNG I ÖSTERGÖTLAND OSTERGOTLANDS LANSMUSEUM E73 492®35w3? 875 ágñwl lnventerare Marie HaQSten Invent. dat 1 118 Film nr Ekon. kart. blad nr Koord Socken/Församl üdeshög Bilagor Kommun Ort Ritningar, arkivalier, litteratur Fastighetsbeteckn Åby Fyrbondegård 1:5 Sveriges Bebyggelse del V Admä Gårdsnamn ud, Muntl. uppgifter Ägare Större undersökn. önskvärd Anläggn. tid. funktion Anläggn. nuv. funktion F Hüs Funktion Vån Stomme Grund Fasad, Tak, Fönster Byggn. år Ombyggn Kult mtrl, färg mtrl, färg hist. värd. .. . .. ft l bostad 1% tra sten mexrtegel äageltgk rett bruna 2 lU S 1948 Qi UD ege 2 fd drängstuga 1% timmer sten faluröd locklistpanel sadeltak korr vita 2 lufts 1890 â$ vita knut.›0mfattn. plåt spröjs 3 garage lå timmer sten “i " Åj fd svinhus 4 ladugård I " “ H “ viåa lgüâ a runübågiga *1 eprüjeade Situationsplan, tomtkarta AFJ Dstgñla Cnrresnnndenren Miljösammanhang, gärdsmiljö, trädgård Grusad plan och gångar. staket. Fruktträd, buskar, rabatter.