Stora Åby, bränneri

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

l under övningarna i Vadstena kloste'rs gästhem. Egmåa .mm V “i Vinstmargignglem ett göravüllverkmngeq mera löpsááii '. 'áerat A. 11 * & Spritcenâra mi, För har man därför .rálianali ränner näñiigen'till 'ett hgda' northämm; i, Nöb ['s .V , V V len gått ni ' om delägare * *40tal* “hängen nius i Stora Åby, _ i 'hänteri'ngenxDettå nu 20in at ét \ ...smakar .valifäpridwäwieela', . _ skall slå igen sin vç.rk5añinéf.”F'Ett "av dessa är familjen 0 . VÄDRET: HALT VÄGLAG Vädret är på måndagsmorgonen mulet. i en stor del av landet och mestadels_ lätt snöfall' förekommer, förutom i norra Norrland även på sina håll i östraSveáland och Gö taland. Ett lågtrycksomrâde över Sydtyskland och norra Italien för skjuts långsamt åt norr och nord ost. UTSIKTER: /, Måttlig nordostlig vind. Mulet 0Ch disigt men ingen eller endast ?betydlig nederbörd_ Omkring noll grader. .. r VV “ ' ». panikommerv man att producera" , i .4 _. i › u »<7 ' det nu Därmed bryts en mångårig tradition av potatisodling och brännvinsbränning i dhsäriktet. på vil Dels har man odlat; potatis stora. arealer av egen mark ket har täckt ungefär en fjärde ;del av råvarubehovet. De övriga '75 procenten'hur man fått 'täcka genom kontraktsbundna leveran Högbyområdet utanför Skän ninge_ Det är ett 20tal Iwantbm' kare som berörs av nedåäggan det. Tillsammans har man pr0« d'ucerat 25.000 he'ktoliter potatis, vilket årligen har gett FORTS FÅ SID. 7 Clål Ö' z å ä Q8? b Qäu E. i tärer de flesta hemmahörande i, // For sista gången har tvättare Pär Roth fyllt potatiskokaren m4 rdvaran för produktionen. Ingen_ mer ' . 400.000 'litensplrit .Varje liter har betalats* mom92 öre:beräknat på 5Qf§1*ooên*uig Avanza.. Vid leveran sen'â äsåi'15›MkoholpmceMM dock betjødligt högre, utnärm'are be ? .hälletz rå§psiten 118.123* .zu 'h 2... m. Hunf går det då till att tilIver swed'an ånglkok ti'yçk...;Eliå.nv_p« 'koken ,V pressas ?trögflytande inassjgn :he' ;› I över;j>:fdñn1›ärsken 'där :de éblandats: malt oçh jäst. 1_ den? appårgt_ n'“*fiyå1v§4=›kylsling9§ av” .käpparrör .somnregüxerar _. att tempperaturen inte överstiger 63° därifrån' ' rinner' *blandningen ^ rf 51% I' 4, 't .fåna Bbtifiäâiar E '139 äágäáå :lå/ter v svesséq ;fortgå ae! ;dags ;i :destülationsproceduren som . . ;rs, “77. .wt' ' ' \“ komma. . All 'apparatur drivs med ånga.. Det gäller såväl tvättnmg som transport, remslnivon 'och koka ning. :“ Utrustningen installerades ?hemmen blir _11 *rok 'påái ' tregê" 1 ";r'är'ännlnästare 'Conrqusqn'j I på' el ettkon rolle I 'ra alla klocka termometrar, sa 'att' beh' allra sl'stá'le "tárk 80m'sz :öregâendeQ 94Rrocentig råszm't. FORTS FRÅN SID. l .så sent som, 1966, och är således ;helt ny och modern. Det skedde i samband med att man öventog ;produktionen från det då. nerlag |da bränneriet i Orrnäs. Innan Edes_s_fa,nns det cirka 120 brän ;inerier i hela. :landet och man :räknade med att den redan då åkraçtiga 7_ :rationaliseringen Asikulle 3 V ' évarajifullt . tillräcklig. ' Nu i :står ,Vnhagnigdqrck'irxüd en__._;1y "milstolpe 'med en. utrustning: 'som ofvärderas itiulll. omkring 400.000 kronor .och1 Emtekan användas till något an; lirat. Dentbmkare Niils Orrenius *är natdrligtvis ledsen over 1_ ut: kecklmgrem'ävm om han får váss kompensatzlon i___ samband ' med avvecklingen. Bittra är likaledes många av de leverantörer som nuwför gott förlorar:f :an/“sina .xp'oduktiionsmöjllgheten . han” 'av _ personer bestående arbets ;s ;kan har sin anställning kvar, då "de även arbetar med jordbru: ket. “I :'1: ,_ Under hela detta. århundrade 'hålimgm vid Åby Västergård _' :il: 1903:;,táck' man tilllverknmgåf: trätt, Epok'en avslutades med sista kokat' i fredags, och på onsdag är den sista droppen färdigjäst och urtappad. Det innebär slutet på. bränneninäringen i hela. Ös tergötland. ' Sture har man sysslat med brännerk. tjhalr gåattá arv från' till: