Åby Prästgård, Nytorp 218

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 2 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 218 i inventeringen. Torpets namn: Nytorp Tillhört gården: Åby Prästgård Torpets art: J ordtorp Siste brukare av torpet: arbetare Johan August Johansson f. 18491104 i Ingatorp, Haddås Norrgård, backstugan Tomtbacken. hustru Kristina Amalia Jakobsdotter f. 18530414 i Skeppsås, Rimstad. Husen finns inte kvar. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 3 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Kyrkan Kommentar i övrigt: De kom till torpet 1909. Båda flyttar till ålderdomshemmet 19311118. Johan August dör där 19311222 av ålderdomssvaghet. Kristina dör 19340809 på ålderdomshemmet Rosenlund av ålderdomssvaghet och rödsot. Källor: Husförhörslängder, Skifteshandlingar, Storskiftet, Laga skifte, Erik Eriksson Aby fyrbondegård Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel med början är 1992 Bestående av: Harry Ström, Hans & BrittMarie Rydberg, Sture Johansson Lisbeth Linge, Hans Wigren, Joel Antonsson, Eino Liljegren, StigAke Josefsson. Videoband nr 13 a Skyltbeskrivning 218. Aby Prästgård Nytorp på Åby Prästegårds ägor. Sist boende Johan August Johansson född 1849 död 1931 & HH Kristina Jakobsdotter född 1853 död 1934. Husen rivs omkring 1935. Sid 2 av 2 t a 1 d 0.. .m 0 10 t m. 0 .m , , 1 v . . . ..l i Q u .. .. . n. ./ _.rJ._ _ a lnväva IJ l