Åby Prästgård, Nytorp jordkällare

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

1: ..| rr . L ll I |. ..| ._ ...Ill...JIE Ill. . ._h . . ...Il ' . 4:5: ..4_i'ilr . It.: L _..._._. i.. . I I|.|ILJ 1 . . .r..