Åby Skattegårdens Grenadjärtorp 203

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 3 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 203 i inventeringen. Torpets namn: Skattegårdens knekttorp Tillhört gården: Ãby Skattegård/Karlfors Torpets art: Grenadj ärtorp Nr:94 vid Vadstena kompani. Siste brukare av torpet: Livgrenadj åren och korpralen Carl Gotfrid Ekström född 28/6 1866 i Vallerstad. 1 a: Hustrun Anna Olivia född Karlsson 6/7 1868 i Stora Aby. 2 dra: Hustrun Eva Elisabet född Nilsson 13/1 1887. 3 barn. Husen finns kvar, och används som: Året runt bostad Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 6 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Ãsa Blomqvist Kommentar i övrigt: Ekström hette förut Andersson. Han antogs 1886 som knekt för Åby Skattegård. Han tar avsked 1930 efter 44 års tjänst. 1909 blev han utnämnd till distinktionskorpral. Han var den siste knekten på knekttorpet. De flyttar 1925 till Lövingsberg i Backasand. Källor: Husförhörslängder, Skifteshandlingar, Ortsbefolkning. Folke Johansson Nykvarn Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel är 1999 Bestående av: Harry Ström, Hans & BrittMarie Rydberg, Hans Wigren, Sture Johansson, Uno Lingmark, Asa Blomqvist. Videofilm nr: 9 o Skyltbeskrivning 203. Aby Skattegård/Karlfors Åby Skattegårdens soldattorp nr:94 Vadstena kompani. Siste soldaten Carl Gotfrid Ekström född 1866 död 1956. OHH Anna Olivia Karlsson född 1868 död 1928. De flyttar till Lövingsberg 1925. Sid 2 av 3 .r I I.. \_ ,›""I |./ r I ” : d_ . , /' r , °“ ' *Ä // '_ * .xxx 4511321514 _ / |'\ I _ 124; ' \ ' .. _ fxw i . f 'Hånnqng norm \ * ,I H; \ 9.' . y) till /" i 0 .Ill /"' ;U Sid 3 av 3 ./,..,., h, HJ..|.\..U.:\ ., 1./ Jil ; ,Wru r_ .m d xL | d ;Ä .Inkan n, Ä / Ä R E ..,:.\\ I I _ . . 37'? "H4 ,.1 .. : :i ' 'Ea'quVarn '“. ;iårx ' /