Åby Södergård 4:10 Brantefors kvarn - torp nr 171

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Å B Y rgård 20080922 Torp nr 171 Backstuga Fastighetsbet. 4:10 Brantefors kvarn År 1804 utförs arealavmätning av mark Utdrag frän Ekonomiska kartan Ödeshög tiII Brantefors kvarn. Handlingarna, D J1338E1 50, från 1948. sammanlagt 12 sidor finns i akt 05STA89 bland Historiska kartor hos Lantmäteriet. Utdrag frän Lantmäteriets terrängkarta SE 80 HJO från 2002. Torpet utmärkt med nummer och markering. 1434 1435 5459 _ __ i i _ ,7% H_ _ .. . l, .. . . _1,_ i_ . _ n Karlstors Torpet finns utmärkt på karta frän laga n ' " _4 skifte upprättad 1841. Kartan ingår i akt \,.\ *” ' 05STÅ125, bland Historiska kartor hos Lantmäteriet. GPSkoordinater: RT 90 (RH2000) X = 6458529 Y = 1435133 SWEREF 99 TM N = 6456083 E = 482426 WEREF 99 1500 N = 6458666 E = 132419 20080609. Besök vid torpet och nedan bildktogs. ,Sk It_ atte up. Torpet” finns utmärkt pä Häradsekonomisk karta Aby J1124414 från 186877, markerat med BS. År 1826 58 1856 81 1882 92 1890 91 Bengt Nilsson, mjölnare Anna Sophia Svensdotter Anna Lovisa Adolf Friberg, arb Josefina Vilhelmina Jonsdotter Oskar Fredrik Axel Patrik Elin Olivia Frans Theodor August Vilhelm Eda Theresia Selma Dorothea Ebba Josephina Karl Sigfrid Eda Theresia Gustaf Hugo Frans Johan Petersson, sadeImak Johanna Charlotta EIfstrand Anna Katharina EIfstrand oä Johan JuIius KarI August Berna Erika Maria Josefina Matilda Per August Hagstedt, arb Hedda Karolina Johansdotter Ester Maria Adina oä KarI August 17971 01 3 180401 07 18250423 18280905 18301228 18581 11 1 18620413 18630623 18640707 18660308 18670503 18680905 18691011 18710206 18720703 18740410 18500307 1844041 9 18701 205 18801 203 18820726 18841 01 9 1886061 8 18350326 18520723 18860504 1891 0920 183401 22 18620602 18640929 18660425 18670721 18690529 18700916 NykiI Vist Vreta Kloster l__larstad 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= O=O Rogslösa