Åby Ödegård 2:1, 4:1

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

eEBYGGELSElNVENtERING l ÖSTERGÖTLAND OSTERGOTLANDS LANSMUSEUM ms :rgaøsamzsgñr Inventerare Marie Hagsten Invent. dat 19871 117 Film m Ekonr kart. blad nr Koord Socken/Församl Stora Åby Bilagor Kom n .. 0 t m” Odeshog r Ritningar. arkivalier, litteratur Fastighetsbeteckn Åby Ddegård 2:l, 4:1 Adress Gårdsnamn o.d. Muntl. uppgifter Ägare Större undersökn. önskvärd Anläggn. tidt funktion Anläggn. nuv. funktion . Hus Funktion Vän Stomme Grund Fasad, Tak, Fönster Byggnt år Ombyggn Kult. mtrl, färg mtrl, färg hist. värd. 1 bostad 1% timmer sten faluröd locklistpanei, sadeltak, rött vita, 2 lufts, omkring 1800 itä vita knut.0mfattn. 2 kup tegel spröjsade, talets mitt 6rut0r 2 uthus 1 timmer sten falurött liggande tim_ " :1) avträde mer, lockpanel, vita knut.u0mfattn. 3 uthus i timmer sten falurött liggande tim " vita, 2 lufts, 33 mer, locklistpanel, vita spröjsade knut.omfattn. . i I. *I l $W0M7th35 MWh/*18V 37' Widén/v 55" ng/um 3;: 474m No Situationsplan, tomtkarta Miljösammanhang. gärdsmiljö, trädgård / R_ Igenvuxen trädgård, fruktträd, syrenbuskar. l l l. l l ø/'jy iii?” l [[2 AB Dslgüla Corieâpondenren