Ödebjörnarp 1:3

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Trehörna Konunun Ödeshög Fastighetsbeteckning 'Ömüuörnarp1:5 EE; Gatunummer Benämning Kuren Fastighetsägare IvchaUentüiAnmneson,Vädm$tad Inventeringsdatum 19804106 Inventerare mr JohmiHögQUst Negativ nr Tth78 555? (:> © BESKRIVNING a) b) Bostadshus Bostadshus i ett och ett halvt plan, täckt med gul lackpanel. Brunlaserade, tvåluftsfönster utan spröjs. Sadeltak belagt med trekupiga cementpannor. Frontespis och veranda åt nordväst. Kvaderstensgrund. Jordkällare Stensatt jordkallare med överbyggd bod under sadeltak belagt med enkupigt tegel. c) Magasin Magasin av faluröd locklistpanel under sadeltak belagt med enkupigt tegel. d) ladugård \ e) Datering Ombyggnad Trädgård Ladugård i falurött timmer och brädpanel under sadeltak belagt med korrug erad plåt. Höns och svinhus Höns och svinhus av faluröd bradpanel under sadeltak belagt med trekupiga cementpannor. 1865 ca. Övriga uppgifter Kulturhistoriskt värde,2 Ödeshögs kommun Trehörna socken Ödebjörnarp 1:5 Kuren Neg. nr. T 11:08: Kuren från NV Neg. nr. T 11:07 Källarbod från 8 Foto Johan Högquist 1980