Ödebjörnarp 1:5

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Trehörna äg:) Socken Kommun] Ödeshög Fastighetsbeteckning 'ömguörnarp1:5 [I] Gatunummer . Benänuiing Ödebjörnarps södergârd " Fastighetsägare Allan Karlsson, Tranås v 1 Inventeringsdatum Inventerare ni Negativ nr 19801106 Johan Högquist T11:24 BESKRIVNING a) Bostadshus Bostadshus i fernissad stockpanel på slätputsad grågrön grund. Sadeltak bee lagt med svarta Zandaannor. Gulvita tvåluftsfönster utan spröjs. Veranda åt norr. b) Bod Bod, magasin i falurött liggande timmer under sadeltak belagt med enkupigt tegel. c) Bod Timrad bod, vedbod, faluröd under sadeltak belagt med grön korrugerad plåt. d) Ladugård Ladugård i falurött timmer och bradpanel på kvaderstensgrund. Sadeltak be lagt med svart, trapetskorrugerad plåt. 1916 e) Jordkällare Jordkällare, stensatt under sadeltak belagt med svart trapetskorrugerad plåt. Datering 0a.1860 Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Kulturhistoriskt värde.â Ödeshögs kommun Trehörna socken Ödebjörnarp 1:5 Ödebjörnarp, Södergård Neg. nr. T 11:02 Sörgården från NV Neg. nr, T 11:05 Bod från 80 Foto Johan Högquist 1980 Ödeshögs kommun Trehörna socken Ödebjörnarp 1:5 Ödebjörnarp, Södergård Neg. nr. T 11:04 Jordkällare från V Foto Johan Högquist 1980