Ödemark 1:2

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

E KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Träüüna [E Kommun Ödeshög Fastighetsbeteckning 'ödemark 1:2 Gatunummer _ Benämning Önnarp Fastighetsägare Ingamm Vmüting,Öremx Inventeringsdatum 19804115 Inventerare nä Johan Högynst Negativ nr (m2:25 BESKRIVNING a) Torpstuga Timrad torpstuga under sadeltak belagt med tvåkupiga Zandapannor. Fasad av, faluröd locklistpanel. Gråvita tvåluftsfönster med spröjs. Gröna omfattningar. Bättrad naturstensgrund. b) Vedbod Vedbod av faluröd lockpanel (äldre typ) under sadeltak belagt med korrugerad plåt. c) Bass Bass av faluröd lockpanel under pulpettak. d) Bod Bod f.d hönshus av brun liggande fasspontpanel under pulpettak belagt med grön korrugerad plåt. e) Jordkallare Jordkallare under sadeltak belagt med tjärpapp. f) Garage Garage av stående brädpanel under sadeltak belagt med korrugerad plåt. Datering_ 1800talets borgan Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Kulturhistoriskt Värde 4 #1 ümüñälmmwn Trehörna socken Ödemark 1:2 Önnarp Neg. nr. T 12:25 Onnarp från SO Foto Johan Högquist 1980