Ödeshög Gatugård

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING 41 Socken Kommun Fastighetsbeteckning Gatunummer Benämning Fastighetsägare Inventeringsdatum Inventerare nr Negativ nr BESKRIVNING Datering 3* Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Kulturhistoriskt värde n um ,Cl Em.: L.. mo Gatug Vadstanavägen Bostadshus m 1 *.31 < §4 u P (I) "Uthüs b F?.V, 13:27. 191978, \ _WL_ __n a _ ,1 .LA/Udde e 11 m5, LSZJD. fl'j ?C15