Ödeshög Klockaregård 3:13

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

m9' KULTURHISTORISK BYGGNÄDSINVENTERING Socken ödeshög Kommun ödeshög .4 Fastighetsbeteckning Ödeshög Klockaregård 3:13 (kv Strykjärnet) Gatununimeerölbyvágen 6 v Benämning § Fastighetsägare « I g' Inventeringsdatum 1978{M»2 ' y Inventerare nr M Wikdahl Negativ nr 7:35 Bostads och affärshus (café, Mbtala Ströms Installations AB) BESKRIVNING 2 våning med inredd vindsvåning, spritputsad grund. Fasaden täckt med mexitegel. /”“\«f0rmat tak.Vallmat sadeltak. Plåttäckt, brun* .målat. Takkupor. Perspektivfönster. . S Datering lglh (V B) Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Kulturhistoriskt värde Affärs och bas'