Kronhjorten 8

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken QdeShäg Ar Kommun Odeshag /1\ . Fastighetsbeteckning Krm“U°rten 8 (kxkzwc Gatunummer Klockarevögen 8 :1 Benämning ?ägg 35 Fastighetsägare g Inventeringsdatum HWKQHZb 0 Inventerare nr Tkumkdam än Negativ nr ?UCJlo Lä ,5 8+ BESKRIVNING Bostadshus 2 våningar varav en inredd vindsvåning, gjuten gråmålad grund. Trökonstruktion med vit slütputs. Valmat sadeltak med rött 2kupigt taktegel. Röd tegelskor sten. Takkupa mot N. Entrên mot N med baldakin, stödd på två kolonner. Takkupa mot 30 Datering Ombyggnad Trädgård Gräsmatta, fruktträd övriga uppgifter Foto 9:9 lO Kulturhistoriskt Värde 1978.04.26 Ödeghög än Kranhjürten B Klackarevägen 8 fatü:M.Wikdah15§978. Bostadshus FT.N, 9:9.