Lejonet 6

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Qdeshög Kommun Qdeshög 38 Fastighetsbeteckning Lejonet 6. (4 ) Gatunummer Nygatan 4 Benämning Fastighetsägare › Inventeringsdatum Eüñøqu Inventerare nr VIMÅkdkhl Negativ nr 223 BESKRIVNING VIVOhallen (livsmedelsbutik, varukiosk) I ett plan. Gjuten grund. Fasaden kladd med vitt korrugerat plåttak. Datering Ombyggnad Trädgård Foto 2:23 ÖVriga uppgifter Kulturhistoriskt Värde Q w tegel. Plant brunt 1978.04.18 Udeahög sn Lejanat 5 Nygatan 4 Fat0:M,Wikñah1,1978;