Ödeshög Riddaregård 1:86

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

9, av KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Kommuniöde: “g Fastighetsbeteckning Gatunummer Scckenöågqv' tan Benämning _ mt; Fastighetsägare Inventeringsdatum 1973N04 Inventerare nr 3; ' Negativ nr 1 BESKRIVNING Bostadshis Två våningar med inredd vindsvåning samt putsad och brun: .ad. Träkonstruktion, rr sadeltak med trekupi takpannor. Två "J klädda. Frontespis Grå och vitm› mot söder. Verks.adsanläçenin bottenvåning, Sadeltak med röda tiekipiga teg "galler" och tälttal. Mot Västei tak med korrigerad plåt. Garaq TräkonsbruLtion med liggande brun laserad spontaá panel. Pulpettak meå korri gerad plåt, gråmålad. Gröna paneldörrar. Datering a. 191909111 Sv.ij Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Kulturhistoriskt värde ÖELIEEEhL g sn Ödgshäg Ridüar_ Storgatan 41 mm ?gm .Wiêcdahl , 1978 .. Boatadshus a FF“N3 11:15. Verkstad Fr.NV, 112140 Storgwtan 41 FGtDEMGWinahl,197