Ödeshög Riddargård 1:35

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Ödeshög Kommun OC shög Fastighetsbeteckning Gatunummer TP* “årds'› Benämning Id hinns Fastighetsägare Inventeringsdatum Inventerare nr Negativ nr MM m 21 rwiw Riddargåxü i BESKRIVNING (J › mm r' 9 Eva m. ›\ bVøB) Datering w Ombyggnad iwäsmattag rabatter? Trädgård *w Övriga uppgifter Kulturhistoriskt Värde 3: ° d 1 “ gar m 6 rdsgatan Trädgå Fota kdñhl,IQVBg M.Wi iggnww adhus a Ffçáüg 11: t BUS Ödashög< M 35 Gdêääüg Riddargård l Trädgårdågatan 2 Føt0:M.Wikdahmw1978. Uthus b fT.V, llzllg