Ödeshög Riddargård 1:60

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Ödeshög Kommun Ödeshög g_ '5 60 Fastighetsbeteckning Odeáhög Riddargå'rd “i ( Gatunummer Smedjegatan 15 Benämning Riddersberg Fastighetsägare Inventeringsdatum H Wik ahl 1978m04u24 Inventerare nr Negativ nr 6:26m27 kv Limhallen) BESKRIVNING ”ä 3 M' a Bostadshus A in Våning med inredd ViüdSVåLing. Huggen gråstensgrund. Träkonstruktion. Fasaden ?iada med neta eidinlattor. Gröna fönster och dörremfattningar, Sadel 35 med tvåkuplgf taktegel. Två stycken överkragaåe skrrstenar i rött tegel. FrentesLis och utbyggnad mot norr. Tvåluftsfönster med spöjsar. b §medåa Gråstensgxund. Delvis tegelmured och delvis timmerkonetruktion. Timnervaggen är klädd me* liggande faluröf brädpanel utåt och reveteraá anLndigt. Brutet sadeltmk med tvåkupif taktegel. c Uthus Gråstensgrund, spritpu *ud Vita knutar och omfat“ O dörrar. traktion med fa1u“öd stå nae locklis panel. L 0., '3 e 9 wak med grön korriberad plåt. Bruna aneem d Garagâ Gråetensplintar. Träkenstruktion sed faluröd stående brädpanel. Pulpettax med korrigerad plåt. . KJ 1910 (enl SV.B) Datering & Ombyggnad itflvtted,htimmerkonstrukêion (enl ägagenl han har bott här i i een da sade man att nuset var 98 ar. Trädgård Övriga uppgifte Kulturhistoriskt värde Ödeshög sn ”1. en . n i! Udeshog Riddargard lGL Smedjegatan 15: Fatatmuw1kdah1519789 Smeüja b FT.V, 6:26.