Ödeshög Riddaregatan 1:69

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

1 i 5 2 V 4 i i a 3 . i 7 3 i v t i KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Ödeshög Kommun “ “ Fastighetsbeteckning Udeai Gatunummer U T , s LQGSQÖQ e 69 @ Liddaregârd 1 U4 0: Benämning 4 Fastighetsägare Inventeringsdatum Inventerare nr Negativ nr BESKRIVNING b Verkstadsbvgçnad§ülasmäetcri) ?iåelbyggd. ?“ C W Vt ' delen som har två våningar. Gjuten grund. a) Träkonatruktion liggande gul fasspontad panel. b) Tegelmurad, patsad och vutmålad fasad och med röd liggaede fwsspontad panel. Sadeltak '3 “t Garare' Gjuten grund. Faluröd locklistpenel. Pilpettak med korrigeraá eternittak. | i v Datering a boningshus byggt 1928 (enl SV.B) b Tegelmurad 1920 (SV.B) Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter _Tidigare 1r=s Bilverkstad Kulturhistoriskt Värde Ödwshüg sn Ldaähög Riddargård L Tranåsvä en Glasmästerivarkstad a fr.0, 4:32.