Ödeshög Riddargård 1:83 och 1:84

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING SOCken Ödeshög Kommun Örlezs Fastighetsbeteckning Öåéghöm gidáarpamq Gatunummer Stotmltan 45 .L BGRÖWNlng Goitomta Fastighetsägare _ Inventeringsdatum jgygmggmgg Inventerare nr Negativ nr BESKRIVNING “i a Bostadshus Två våninear och källarvâning, slätputsa gråmålad rund. T äkonstruktion. Fasaden klädd med gult fasaden k7ädd meá gult fasadtegel. Valmat sadeltwf W täckt med gråmåled plåt, RTd tegelstensskorst.n. Balkong mot öster med brutt M?? k rrigerat plåtbräee. Tvåluftsfönster med kaixxaimgt b Uthus garage *“""TJT“LM"“ . . , o . n " .. En vanlng meg Vinasvanlng. Slatputsad grund. Trakonstruktlon med tegelmurad brandmur mot söder och väster. Fasaden jlädd med gröna eternitplattorc Sadelm tak med svart takpapg; Takkuaa met öster. Röd tegelstenekoreten. Bruna paneldörrar. › *ME k) .H """ “så L; Datering 1921 (enl Svââ Ombyggnad 1947 (SV.B) Trädgård Gräsmatta, rabatter, fruktträd och rabatter Övriga uppgifter i i › i ä Kulturhistoriskt värde Ödeshög sn GdBShÖg Riddarqård 1 torgatan 43 d 3 FütüiM.Wik ah1,1978. w 4 mmm han 1' v. um mmm” u www" Bastádahus a FT.N, 11:20. Uthue b fraü, 11:19.