Rök-byggare

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

(SKF hos' MajBält: torsdag filen _/ .I V üâlxshág' . Lgeh uln'21/2 kl Lysingå, ?Anmälan B Agåels 011,5 Tel_ , . :(llüngmrbet 11 4 av: eranan _fr äggen kl{'Ö9.GO '4.00 tm' :4.00 spcrn'oy ?TNEBERGA/l” jsfn_ 3:. M 9.3 / lm FIAN/ änder 11 år / 4 üm ggn árkmçd påübl: _ kompletta!? ?ned .miméädétal háffvi 'eft'g'kbygglag ååh . 1920talet: De'náppfçfäé ,en vid Peráçorp igzökj'Mmsp “tyg av: dnm som är med på Bildegi finñâ'forfofagán. de i livet. Det är dels förste mám'ffån välhstei' i ;radém UrloiBfggel, samt andra man från högerii_ 52113ij *SEEVEEZ mä. Sigfrid ;Pettersspnf / , \\\ ' Den: sistnämntle är hleláBT är _nu mera och minns inte'dçtexakia'år talet' längrehför just den här ladux. mmm gârdenl Vi byggde 'så hänga; Säger wggmñämaás .upphörande \ N 1 i ' :n handarbetsrezÖMPá Övriga hand'arbelen 20% nbelsmönster 1:. pr\“s;\ Samtidigt lämnar vi 25% mall. på alla tyger, babyklât» 1', stuvar my' \ Ödeshög .A "1... ..1 av www wl | aoçlj, Hilljfrån Småland. 1 r hah .Dét'áföpsfä bygget jag var med 61h “ år' Hagman* på'Rêmas'taa, me. day; bygget/'ir Eblçlgälllde en_1niñdre lgdilgårdfspm kañske .rymde ett 10 tvaianöljöch _rlå'gon Häst. 4 ' _ gAIymIALT _TIMMER ; Dçát mésfca tim'rgát' 'till ladugården togá ffåñ 'dé gáñila ladugårdar 50m révå för 'blefeda plats för den nya Storleken »på arbetslggçt kunde Variera barcende på I omständigheter na.. Öftaåt såatt'flera byggen val* i åámfidlgt. 'Den här bygg mästaxk'enfsoln hctfê Henning C'rulstafé sönv; Eackasand, hadé vanligen tré fyra låg: i 'gång på olika byggen. At't uppföra enuladugård av normalstor lek tog sådär 78 vcékpr, och sysé lor'nå fördelades :allt 'efter behov. Det var inte bafinget_ slim avgjorde ara betskraften på den fidem säger Sig ffid Johansåon, utan det _var aft man ville hänga med och inte bli efter vid sin knut. A Betalningen var då jag började på byggen hade slag lim.: _tilmmm5 m hette Bo'dell,_\Kc_)mçLd Andersson, Malt; ossen, ;johan Jöhdnssön; Ormäs, uhdre ;mdewfr v Umj Brage, Axêl' Fredriksson, Sigjfmd Johanssdåz '7 ELCCJ/nh, lafé ;med l utivifcegtfvpeli 13 ve kning, ,lmen ter .från' andr I sna bt allt det x» somyga ê övnh M k .t riktig des u just 5: en du be1däc'ka V _(t'rorl \f1$'gnin; *'48›_:171:ngd mar 'f Öst* gstådjg 'iyém 1 ;3k s* “ 11 köfai. V hg' edáréi lF åf nkv rtérináa fysêk tiiáningubc någérluñdjagtbflek på' lgcltigârdarrlá Färmanhen'hade någá'a örçn mer. VmKELBYGGNAD . > ', ?maste (V 51? '216.5 gällde_ i Def i* 'T viddeñ här ?123% 'lä,ätt 'de uan fördesçspm'ylrlxk bygåhádáy .en stil, som höll 'i sig land : världskriget, :l välta' _ _ rådet för chhni'rlg _Guétafgson stfäck te sig långt Uppåt slälleln kmçn även nef iv Småland, :oéh det VCI'_ inte bafa laçlugårgiar' som'f'byggdesl" Det v var också reparationeg. Dell upyförapde av bo'stad'shqá. En sådan villa' som Villa R0, som Andersson' i Orrnää byggde: och Här fanns också: Sigfrid' Petterssön med i .bygglaget Han' framhåller Vilken stabil byggnad det l ta ä1','jämfört med clé Villor uppförs i dag. som Byggbasen på bilden heter Konrad Andersson. Han blev Sedemera sin ' egen och .fortsatte att bygga ladugårday j egçñrllegi_ Han står som andra från vänslexfi övre, :adam ,, förfltagaf'e,