Ödeshög Skattegård 2:33

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING :nu 1:: m .w Kommun Fastighetsbetecknipg Gatunummer müwgwmäan Benämning Fastighetsägare Inventeringsdatum Inventerare nr . ?üøä Negativ nr 'mwåw BESKRIVNING .. . MA... 7. .. känts 24.35% = Datering 44373115: Ombyggnad Trädgård .22; ha, »0; Övriga uppgifter Kulturhistoriskt värde ?q Lv. :A n türga'l n CJ 1' , m. \ Mmmmwwwmmwmmmmmmmmwmmmmwmäw m . wm “mamgmzn _| %%%%§Ei : %%å%%ääw$ m m m m m ;mømwwwwmmww :eääw m “WW : :17. 12 9 V a fr.N 5 adshu Boat 2 l Uthaa b Fram,