Ödeshög Skattegård 2:4

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken: KOmmunigåeew ä Fastighetsbetgg Gatunummer “ Benämning Fastighetsägare Inventeringsdatum Inventerare nr Negativ nr Q iüzäüwâä BESKRIVNING vi” “5 5% . :Q . in 'W' mmmäâ .* av? 9 '32” 'å e åra' g ml*?válmftef” 3* *73 i n ?är (ja ja' Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Kulturhistoriskt Värde c" karttegård m L) ;hög t c Dde. nu torga an C L 97mm kdah1,1 WDWi r % v. 4: "75:2 2* ' 2? :in a I odd' m_ I I 5 x , W Huixmw :1 ;5% 'år .ff w I) 0' 1% Uthus :i Huv, lüzâüø Ödeshg än Storgatnn ?otüzmuWikdahl,197Bs , ,Hrnwwuwi ,_W,"”L adwümJeFmN,lülä åmü 1 Avträds F hav, 14:20.