Ödeshögs Södergård

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Kommun « »x Fastighetsbet Gatunummer Benämning Fastighetsägare iri* Inventeringsdatum Inventerare nr Negativ nr 3%; wckning BESKRIVNING ,Lo *alm , ' GbgUM Datering Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Kulturhistoriskt värde 'I Jüashög Södergård 8" Fmtm:M.Wikdahl,1978, 25".: Bostadähus a FT.NB, 15:4. ijh'm. Am» m ,2x /, * e; t/ //IfÅ/'M/Z' /// /1 /7// l” Z//Kxâ' M m . ?vv:1 kdahla 1978 g w. »W