Bäck Gladlättan

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 2 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 90 i inventeringen. Torpets namn: Gladlättan Tillhört gården: Bäck. Torpets art: Förpantningstorp. Siste brukare av torpet: Torparen Johan Wiss född 27/9 1817 i Väderstad. Hustrun Sara Greta född Samuelsdotter 16/9 1807 i Stora Aby. Husen finns inte kvar. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 2 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Berit Fransson Kommentar i övrigt: Familjen Wiss bor i Bäck 18431860. 1861 flyttar de till Amuderby. Sara Greta dör 18/11 1872. Karl Johan dör i Amuderby 1905. Källor: Husförhörslängder, Skifteshandh'ngar, Ortsbefolkning. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel. Med början är 1992 Bestående av: Hans Rydberg, Rune Sandberg, Berit Fransson. Videofilm nr: 5 Skyltbeskrivning 90. Bäck Lutherssons . Skylt Gladlättan även kallad Wishalyckan på Bäcks ägor sist boende Karl Johan Wiss OHH Sara Greta Samuelsdotter de bodde mellan 1843 till 1860 Sid 2 av 2 TEL " 4. Hökamosseää . ' . _' J'Iil 1* x. *I'E'ul"'.. L* iHÅLUHULT __ " ' _ | _'I'* . Srnrüá .mer w; Ii I _.'Z'.'. _ ll Elélgbürgåi. 'r' :..árwl 1_ r . . h”, ctr; . M _. ]_|':|'.Fyglyü|l_ln||_u. Lif.1 I.Strandtorpet . '. 'LJ' :ramar _ run_ : . I _ . .IEE EF'er .Zl:Grenadjärtorp 1! _..r “Süändjogpm F “' _' *I ' rp'Jr _ I '. .I n_ . 5 1'7f" 15.1 11__ _ / _ .I .I I . __ _55. I 15' H' '» .. _wii_ _ _så_åñyFyêgef'