Ödeshögs Folketshusförening

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

1 (13) Ödeshögs Folketshusförening u. p. a. och Folkets Park Föreningen bildades den 27 mars 1945 av t.f. ordf. John Carlson som var redaktör på tidningen ”Östgötabygden” i Ödeshög. Den drivande kraften i styrelsen var Erik Andersson (byggnadsarbetare), Simon Karlsson ”Minkasimon”, Sigge ”Telegrafarn” och Edvin Johansson (Elmontör). Det var krafter från olika yrkesgrupper som hjälptes åt att planera markområdet där Folkets Park ligger i dag. Eftersom hembygdsföreningen beslutat lägga ned dansverksamheten vid Hembygdsgården hade gruppen för avsikt att köpa dansbanan. Inledningsvis hyrdes markområdet som var ca . 82 000 kvm. stort. Därefter började flytten av dansbanan från Hembygdsgården som uppfördes där den i dag befinner sig. Tillbyggnad gjordes runt banan för sittplatser och servering. Efter hand som ekonomin tillät fortsatte utbyggnaden av serveringen. Några sanitära anläggningar fanns inte, det var endast ett utedass vid området mot omgivande åkermark. Intresset bland samhällets invånare var stort. Andelar köptes i stort sett av varje invånare. Priset var endast 10 kronor, vilket motsvarar åtskilliga 100 kronor i dagens penningvärde. Många frivilliga krafter ägnade sin fritid till att arbeta i Folkets Park. För att klara det sanitära blev nästa etapp att bygga till den stora scenen, samt loger för artister. Det blev även en ny ingång till lokalerna där scenen även blev garderob mellan de olika uppträdandena. I källaren byggdes även nya toaletter, så utedasset kunde stängas. För dansorkestrarna hade en mindre scen uppförts. I källaren på den byggdes även ett mindre pannrum för oljepanna. Tidigare hade uppvärmningen skett med två eldrivna varmluftsfläktar. För att inhägna området vill jag minnas att ägarna till tidigare Ödeshögs Gjuteri och mekaniska verkstad bjöd på allt material. Utöver dansaftnar var det ”Tjadden” med sin revy som gladde besökarna. Den som drog den största publiken var ”Snoddas” där det kom tusentals personer. Vi hade även ”Ödeshögs Manskör” som leddes av Olof Fridlund med sina årliga ”Bonnkapellet” med uppträdande i Parken. Under en period fanns det även en utedansbana, vilket gjorde att det dansades på två banor (gammalt och nytt). Ödeshög hade även sin egen dansorkester som hette ”Fox”, där även Fridlund var ledare. Under 1960talet var det de stora dansorkestrarna Arne Hardez, Lindblads, Ernie Englunds (som även hyrde Parken själv och spelade), Arne Domnerus, Glennmarks med AnnLouise Hansson som spelade i en mycket populär Park i Ödeshög. Sedan var det 70talet med disco för de yngre. Därefter följde en period med ”Bingospel” som Idrottsklubben anordnade, de hade även tagit över styrelseplatserna. Under åren som verksamheten i Folkets Park varit vinstgivande hade marken köpts in från Godsägare Sture Orrenius, Orrnäs för ca. 60 000 kronor. Det hör till saken att föreningen varit tvingad att byta värmepanna och fått låna 60 000 kronor till detta av kommunen mot revers. Efter en tid yrkade en politiker att föreningen skulle betala tillbaka lånet. Vad hände, en gemensam vän hade besökt Orrenius, då hade han fått i uppdrag att hälsa mig att jag skulle besöka honom, för han ville tala med mig. När jag besökte Orrenius pratade vi om Folkets Park och kommunen. Det kom då fram att han var besviken på kommunen som inte kunde avskriva lånet. Han sade till mig att här får Du en check att lämna kommunen och tacka för lånet, samtidigt är detta en gåva från mig, då det var den summan jag en gång fått som betalning. Jag blev mycket rörd av att vi fått en så fin gåva, och lovade mig själv att så länge jag orkar så ska Folkets Park vårdas och bevaras. Detta var naturligtvis en episod i mitt liv som varit viktig, inte bara för mig utan alla som varit verksamma i att bevara Folkets Park. Jag vill minnas att år 1988 eller 1989 var vi några personer som tyckte att det var bedrövlig att Parken skulle ruttna ned. Vi kallade till extra årsmöte och valde en styrelse bestående av Allan Molin ordf., Sven Nyman kassör, Sören Andersson, Jörgen Davidsson, Simon Karlsson samt undertecknad som fick ta huvudansvaret för att rusta upp Folkets Park. Sören och jag skissade på en tillbyggnad och uppvaktade kommunen om hjälp. Vi fick ett anslag på ca. 800 000 kronor, samtidigt som NCC som var verksamma i Ödeshög lämnade ett fördelaktigt anbud. Den tillbyggnaden skedde i början på 1990talet. Under tiden som det blev nytt liv i Parken, kom Simon Karlsson (som varit med om att starta Parken) tillbaka och hjälpte till med vaktmästeriet (Simon var även ordf. i PRO). PRO:s medlemmar hjälpte ofta till med parkarbete, vår och höststädning. Som tack fick de använda Folkets Park till förmånlig hyra. När det gått några år frågade Arbetsförmedlingen oss om vi kunde erbjuda en person arbete som vaktmästare mm. Vi kom överens om att erbjuda detta, vilket skedde i slutet på 1900talet. Eftersom taket på huvudbyggnaden börjat läcka in vatten och isolering i väggar och tak saknades, beslutade styrelsen att starta ett EUprojekt med dessa arbeten. Vi bytte ut gamla fönster, bytte ut taket till nytt plåttak, isolerade, målade fastigheten utvändigt och invändigt samt satte in nya lysrör. Ett nytt pannrum med sanitära utrymmen f'ör orkestrarna byggdes. När sedan Föreningsbanken upphörde fick vi överta diskar mm. som vi satte in i serveringen och garderoben. När kommunen köpte Konsums fastighet fick vi köpa väggbelysningen som hade motiv från bygden framställda av fotografen Christer Elderud, vilka nu pryder serveringen. När sedan byggnads avdelning upphörde i Ödeshög ordnade Sören Andersson så vi fick bord och stolar till serveringen. Nu återstod att marknadsföra Folkets Park. Folkparkerna centralt erbjöd plats på internet, som Folkets Park numera finns med i. Tack vare den renovering som skett under åren har Folkets Park fått ett större användningsområde. De senaste åren har flera Husbils och Husvagnsgrupper haft samlingar, familjesamkväm som bröllopsfester, födelsedagsfester, hundutställningar, Bridgeklubben f'ör spelkvällar, Musikskolans avslutningar och dessutom dansaftnar m.fl. uthyrningar ägt rum. Naturligtvis har inte de ca. 25 åren jag arbetat för Folkets Park, varit utan problem åt olika håll, men jag vet vad jag lovade mig själv när Sture Orrenius gav mig en check på 60 000 kronor för att ge kommunen, och tacka för lånet, samt fick tacka för den fina gåvan. Detta är en mycket kortfattad historia om Folkets Parki Ödeshög som genom tiderna sedan år 1945 gått igenom många f'örändringar. För de som är intresserade av Parken, vill jag visa några bilder på vad den kan användas till. Vi som tog vid efter de som byggde Folkets Park är Sören Andersson med familj och vänner, undertecknad med familj och vänner samt trotjänaren Simon Karlsson. Och det är vi stolta över! Bruno Lago i mars år 2012.