Ödeshögs Riddaregård 1:119, 10:21 Rangeln - torp nr 14

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

öD 20081231 1 RIDDAREGÅRDEN Torp nr Fastighetsbeteckning Torp 14 1:119, 10:21 Rangeln Torpet finns på Häradsekonomisk karta 186877, markerat med T 15. Riddaregårdarnas mark ligger i huvudsak inom nuvarande centrum av Ödeshög. Enligt skifteskarta från ca 1837 fanns inga bostadsbyggnader vid ”Storgatan”. Häradsekonomisk karta har beteckning: Backstuga 9 st, Jordtorp 2 st, Torp 3 st, Soldattorp 1 st. I vårt register finns dessutom 3 fastigheter som är i lika ålder som tidigare torp. Beträffande de boende har vi inte kunna följa dessa utan nedtecknat uppgift från år 1920, om inga tveksamheter finns. Vi har inte inventerat dagens byggnader, om det skulle finnas ev några äldre delar som finns kvar från ursprunglig byggnad. Sveriges Bebyggelse från ca 1944 finns följande: 1.780 kvm. Tax. 4.000. Trä, omkr. 1850, 2 rum, 1 kök, ver. El, avl, cv. Fru Beda Johansson 0. Ernst Lindvall. Husen finns kvar i mycket moderniserat skick. Används som sommarbostad. Stor välskött naturtomt. Har också funnits en ladugård vissa grundrester finns kvar. Nuvarande ägare: Herold. GPSkoordinater: RT 90 (RH2000) X = 6454020 Y = 1432317 SWEREF 99 TM N = 6451544 E = 479665 SWEREF 99 1500 N = 6454126 E = 129657 År 1906 1917 Adolf Ahlgren, jordarb 18710305 l__lellum Rlän Jenny Olivia Malm 18790701 Odçshög Elsa Olivia 19020212 St Aby Harald Adrian 19060303 i__Ieda Vega Viktoria 19091225 Odeshög 1920 Nanny Cacilia Johansson, gårdfarihandlare 18900213 Kållerstad Karin Margit Linnea 19121111 Jönköping Signhild inga Maj 19200920 Sexdraga 1923 Ernst Georg Lindvall, plåtslagare 1878 1 226 Mölltorp Beda Lovisa Johansson Karlsson 18850923 Torpa hennes barn Alida Maria Johansson 19070525 Säby Agnes Matilda Johansson 19080717 Säby Knut Erik Elias 19150517 Säby Ernst Georg 19191004 §äby Dagny Lovisa 19220814 (__Ddeshög CIary Gunborg 19230930 9 NiIs Börje 19241213 0 Torpinventering utförd Studieförbundet Vuxenskolans Torpinventeringscirkel 20032006. Antecknat 20040705 av sekr: Bengt Engholm.